Matti T Rajala
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
23.10.2021

Valtuustoaloitteet

Täällä on Pöytyän vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemät valtuustoaloitteet, joista osa on otettu käyttöön Pöytyällä tai Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä. Pöytyän kunnanvaltuustossa 26.9.2017   Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite alle-25 vuotiaille maksuttomasta ehkäisystä! Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Pöytyän kunta alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille pöytyäläisnuorille. Maksuttomasti on tarjottava sekä hormonaalista ehkäisyä että…

Täällä on Pöytyän vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemät valtuustoaloitteet, joista osa on otettu käyttöön Pöytyällä tai Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä.

Pöytyän kunnanvaltuustossa 26.9.2017  

Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite alle-25 vuotiaille maksuttomasta ehkäisystä!

Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Pöytyän kunta alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille pöytyäläisnuorille. Maksuttomasti on tarjottava sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittavat, että kunnat tehostaisivat palveluitaan nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden osalta. Ehdotuksiin on kuulunut myös maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suosituksen mukaisesti.

Maksuttoman ehkäisyn on havaittu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Kunnissa, joissa ehkäisyä tarjotaan maksuttomasti nuorille, raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitartuntojen määrä on vähentynyt. Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää maksuttomalla ehkäisyllä vuosittain noin 100 000 euroa. Myös Vantaalla maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen vaikutukset ovat samansuuntaisia.

Tärkeintä aloitteessa on kuitenkin se, että kunta edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia eivätkä nuoret joudu käymään läpi raskaudenkeskeytystä, mistä tulee monesti muitakin kustannuksia kuin pelkästään keskeytys. Eniten raskaudenkeskeytyksiä  tehdään juuri 20-24 -vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla liian kallista. Ehkäisyn saaminen ei voi olla varallisuudesta kiinni.

Pelkästään vuonna 2014 Pöytyällä oli 14 klamydia tartunta tapausta.”lähde sotkanet.fi terveyden ja hyvinvoinnin laitos” 

Vuonna 2013 oli 15-49 vuotiaisista naisista raskauden keskeytyksiä Pöytyällä 14 kappaletta joista oli 15-25 vuotiaiden osuus 7 kappaletta.

Myös täytyy muistaa, että yksi raskaudenkeskeytys mikä on tehty sairaalassa on erittäin kallista ja suuri osa siitä lankeaa kunnan maksettavaksi, ennaltaehkäisemisellä tulisi myös säästöjä kuntaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Pöytyän kunta selvittää maksuttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutukset ja alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.

vasemmiston valtuustoryhmä

Kunnanvaltuutettu Matti Rajala Kunnanvaltuutettu Mirjami Flemmich

Pöytyän kunnanvaltuustossa 23.4.2018

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Kyrön rautatiesillan alikulun näkyvyyden parantamiseksi.

Kyrön rautatien alikulun näkyvyys on todella heikko kun  käännytään Huitinperäntieltä alikululle ja myös kehityksentieltä ja Salelta käännyttäessä. Näkyvyyttä heikentää kävely ja pyörätien kohdalla oleva kaide. Tätä näkyvyyttä voi parantaa esimerkiksi peilien asentamisella liittymiä vastapäätä.

Esitämmekin tässä valtuustoaloitteessa että kunta ryhtyy toimiin näkyvyyden parantamiseksi alikulkuun käännyttäessä.

 29.4.2019 Kunnanvaltuuston kokouksessa

Kunnanvaltuutettu KunnanvaltuutettuMatti Rajala Mirjami Flemmich

Pöytyän kunnanvaltuustossa 23.4.2018

Vasemmiston valtuustoryhmän aloite lukion maksuttomiin oppimateriaaleihin!

Lukioiden kilpailu on tällä hetkellä erittäin kovaa! Jos me haluamme säilyttää lukio oma kuntamme alueella tulevaisuudessa, niin silloin meidän täytyy olla tässä kilpailussa mukana. Sivistyslautakunnassa tehtiin päätös maksuttomiin lukiolaisten koulukyyteihin joka ikäluokalla, tämä on juuri se suunta mihin meidän täytyy pyrkiä!

Lukion  kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon!  Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle.

Suomalaisista nuorista peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Vuonna 2018 julkaistun Nuorisobarometrin tietojen mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia. Yksikin nuori ketä joutuu keskeyttämään opintonsa sen takia ettei pysty kustantamaan oppimateriaalejaan on liikaa!

Siispä esitämme tässä aloitteessa että Pöytyän kunta rupeaa tarjoamaan maksuttomia oppimateriaaleja kaikille ketkä opiskelevat tai tulevat opiskelemaan Elisenvaaran lukiossa! Nämä toimenpiteet pystyisi tekemään joko kunnan kustantamana oppimateriaalit kaikille oppilaille tai perustamaan oppimateriaalipankin/kirjaston. Tällaiset toimenpiteet tulevat myös laittamaan kaikki oppilaat samanarvoiseen asemaan keskenään, kuin myös parantamaan lukion asemaa kovassa kilpailussa että saamme pidettyä nuoret opiskelemassa oman kuntamme lukiossa! 

Oppimateriaaleihin kuuluisi mukana niin digiaineistot kuin koulukirjat ja myös tietokone, koska tietokone on nykyään pakollinen lukiota suoritettaessa!

Pöytyän kunnanvaltuustossa 23.4.2018
Kunnanvaltuutettu Kunnanvaltuutettu
Matti Rajala Mirjami Flemmich

Kunnanvaltuustossa 18.6.2018

Kohta 13 Muut asiat

Vasemmistoliiton valtuustoaloite tulospalkkion maksamisesta kaikille henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille. 

 Pöytyän kunnanhallitus tarkisti ja ajantasaisti eri toimialajohtajien palkkoja, myös kunnanjohtajan palkkaa tarkistettiin ylöspäin.

Samana vuonna myös Pöytyällä on leikattu tai tullaan leikkaamaan työntekijöiden lomarahoista 30 prosenttia kilpailukykysopimuksesta johtuen.

Motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä on myös kunnankin suurin voimavara ja myös yksi osa kunnan vetovoimaisuutta.

Hyvän talouskasvun takana on monta eri tekijää  ja siihen ovat vaikuttaneet monet seikat. Me emme voi kuitenkaan unohtaa kunnan henkilöstöä, ketkä omalta osaltaan ovat vaikuttaneet kunnan hyvään tulokseen. Myös tämä olisi hieno kädenojennus, että näyttäisimme kuinka tärkeänä pidämme heidän tekemää työtään.

Varsinkin nyt kun kunnan ylijäämäinen tulos on erittäin hyvä niin esitämme tässä aloitteessa että Pöytyän kunta kompensoi  lomarahaleikkauksia 300 euron tulospalkkiolla  kaikille kunnan palveluksessa oleville henkilöille.

Pöytyän kunnanvaltuustossa 18.6.2018

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kunnanvaltuutettu Matti Rajala Kunnanvaltuutettu Mirjami Flemmich 

Takaisin etusivulle